Om os

Velkommen hos Idræt & Kultur

Idræts– og kulturtilbuddet er specielt målrettet til sindslidende, som har lyst til at dyrke idræt eller deltage i kulturelle/sociale aktiviteter sammen med ligestillede. Tankerne bag er at sikre sindslidende en reel mulighed for at dyrke idræt og deltage i kulturelle aktiviteter på linje med andre borgere.  Dette opnås ved, at aktiviteterne tilrettelægges således, at de tilgodeser særlige behov som bl.a. tryghed, stabilitet og overskuelige rammer.

Tilbage til forsiden

Målet er at give indhold i dagligdagen - at øge selvtilliden og livskvaliteten. Deltagelse i aktiviteter som f.eks. sport har en positiv indflydelse på hele hverdagslivet og giver ny energi og lyst til at give sig i kast med andre ting, som ellers kan være uoverskuelige. Samtidig kan det være det første skridt på vejen mod en sundere livsstil.

Medarbejdere

Aalborg Kommunes Idræts- og kulturtilbud er sammansat af sundheds- samt socialfagligt personale.


Det  faste personale udgøres af Ergoterapeut Britt Mulvad Jensen samt Pædagog Casper Nielsen.